OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Visokoefikasni buck konvertori


Kompanija Powersolve je prikazala seriju 1A prekidačkih regulatora dizajniranih da zamene neefikasne 78xx linearne regulatore. TSR-1 serija sastoji se od devet modela sa rasponom ulaznih napona 4.75VDC do 32VDC i izlaznih napona 1.5VDC do 15VDC pri struji 1A.

Efikasnost od 96% je moguće postići pri punom opterećenju do +60°C temperature okoline bez potrebe za dodatnim hladnjakom. TSR-1 prekidački regulatori poseduju još važnih prednosti nad linearnim poput bolje izlazne tačnosti, manje stand-by struje i ne zahtevaju spoljne kondenzatore.

Širok opseg ulaznih napona dozvoljava direktno priključenje na 24VDC, dok visoka efikasnost i mala potrošnja u stand-by režimu čini ove regulatore idealne za aplikacije napajane baterijama.

Komentari su onemogućeni.