OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Ultrabrzi 16-bitni AD konvertor


ADS5485Texas Instruments je predstavio prvi jednokanalni 16bitni analogni-digitalni konvertor, brzine 200 mega odbiraka po sekundi (MSPS). Novi konvertor omogućuje novi nivo performansi u komunikacijama, testiranju i merenju.

Porast broja brzih konvertora je uslovljen potebama za brzinom i većom rezolucijom u medicini, bežičnoj komunikaciji i širokopojasnu infrastrukturu. Zapravo, AD konvertori sa brzinom od najmanje 50MPS će, prema očekivanjima, zauzimati oko 17 procenata između 2008 i 2013 godine. Teksas Instruments isporučuje konvertore velike brzine i visoke rezolucije koji zadovoljavaju potrebe korisnika za implementaciju u uređajima koji koriste 4G komunikaciju.

ADS5485 obezbeđuje brzinu, rezoluciju i ultranizak šum u aplikacijama. Na primer, ADC može dostići odnos signal-šum 75dBFS i dinamički opseg 87dBc na 70MHz ulazne učestanosti. ADS5485 poseduje poptuni diferencijalni ulazni bafer što umnogome olakšava povezivanje sa ostatkom kola. Ovaj bafer obezbeđuje nezavisnost ulazne impedanse od učestanosti ulaznog signala.

Glavna poboljšanja ADS5484 su:

  • omogućuje 16-bitnu rezoluciju do 100MHz propusnog opsega za brze digitajzere, analizatore spektra, merne i test opreme, i opšte akvizicione sisteme
  • poboljšava efikasnost kombinovanu sa algoritmom digitalne predistorzije, smanjujući totalne troškove
  • omogućuje odabiranje više propusnih opsega u radarskim sistemima, rezultujući poboljšanjem prateće rezolucije i opažanja objekata
  • dopušta softverski definisanim radijima da implementuju veći broj standarda kao što su WiMAX, LTE i CDMA

ADS5485 će biti dostupan u QFN 64-pinskom pakovanju dimenzija 9x9mm.

Komentari su onemogućeni.