OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Snažni DC/DC regulator


LTM4616Kompanija Linear Technology je predstavila novo integralno kolo sa oznakom LTM4616. Reč je o kompletnom dual DC/DC modulskom regulatorskom sistemu u tankom SMD pakovanju.

Kolo ima mogućnost regulisanja ili dva napona od 0.6V do 5V maksimalne struje 8A za svaki napon ili jedan izlazni napon maksimalne struje 16A. Ovo je izvedeno tako što se struja deli za svaki izlaz u multifaznoj konfiguraciji. Postoji čak i mogućnost korišćenja dva ulazna napona između 2.375V i 5.5V (6V max) ili jednog zajedničkog, kada su ulazni pinovi kratko spojeni.

Ovaj kompletan DC/DC sistem uključuje sve komponente potrebne za regulaciju napona: induktore, kondenzatore, DC/DC kontroler, kola za kompenzaciju i snažne prekidače. Sve ovo je zaštićeno u plastičnom LGA SMD pakovanju dimenzija 15mm x 15mm visine samo 2.8mm. Ova karakteristika je vrlo bitna jer nizak profil obezbeđuje lakši protok vazduha kroz kompletan uređaj radi efikasnijeg hlađenja.

Greška na izlazu LTM4616 je u granicama +/-1.75% na celom temperaturnom opsegu.  Kao uređaj sa koji ima veliku prekidačku učestanost, LTM4616 ima vrlo brz odziv na ulazne promene i promene opterećenja. Pored svih napora kojima je kolo izloženo, stabilnost je na visokom nivou. Efikasnost dostiže 94% u zavisnosti od trenutnog napona i struje. Kolo podržava sinhronizaciju učestanosti, višefazni rad, širok spektar fazne modulacije kao i praćenje izlaznog napona. Sigurnosne mere obuhvataju prenaponsku i prekostrujnu zaštitu kao i zaštitu od pregrevanja.
 

Komentari su onemogućeni.