OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Popravljanje tranzistora


repairing transistorNovi čip sa mogućnošću konfigurisanja, koji može ispraviti greške u novo proizvedenim tranzistorima i koji može biti implementiran u mainstream uređajima kao što su mobilni telefoni i računari, razvijen je od strane inženjera na University of Southampton.

U upravo objavljenom radu u Electronics Letters, Dr Peter Wilson i Dr Reben Wilcock sa University’s School of Electronics and Computer Science (ECS), opisali su Podesivi Analogni Tranzistor (eng. Configurable Analogue Transistor – CAT) koji su oni zajedno sa timom razvili i za koji čekaju patent. CAT pristup može biti primenjen na hrpu tranzistora koji su nakon proizvodnje pokazali neprihvatljivo veliku varijabilnost.

Prema Dr Wilsonu, proizvodni proces za duboku submikron tehnologiju je trenutno veoma skup. Pored toga, koštanje neispravnih uređaja predstavlja značajnu cifru. Dizajneri su kreirali novi dizajn čipa i simulirali kako će se on ponašati.

“Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavamo kada smanjujemo uređaje je da povećavamo varijabilnost u rezultujućim uređajima i to izaziva neprihvatljivo loše rezultate u rezultujućim uređajima,” rekao je Dr Wilson. “Sada sa CAT, mi možemo uzeti celu gomilu čipova i prilagoditi njihove performanse. Napredak je promenjiv, čak 80% se može dobiti koristeći ovaj pristup.
Prema Dr Wilsonu, CAT tehnika može takođe da se primeni na postojeće proizvode da bi se unapredile njihove performanse i dugovečnost.

“Dok što se tehnologija menja tokom vremena, CAT tehnika dozvoljava nam da rekonfigurišemo uređaje tako da proizvodi nastavljaju rad,” rekao je Dr Wilson. “Na primer, kola za daljinsko upravljanje u satelitima i senzori mogu biti reprogramirani i efektivno rekalibrisani zbog promene karakteristika tokom vremena i uticaja okoline.”

Komentari su onemogućeni.