OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Troizlazno upravljačko kolo


sip12203Vishay je pustio u prodaju novo visokoperformantno troizlazno upravljačko IC kolo dizajnirano za efikasnu konverziju snage u baznim stanicama, zidnim adapterima, potrošačkoj elektronici…

Novi Sip12203 pruža sva moguća kontrolna i zaštitna kola za dva prekidačka i jedan linearni izlaz, u širokom spektru aplikacija uključujući DSP, ASIC i FPGA napajanja i dual napajanja za mikroprocesore i DSP jezgra.

Sinhrona buck arhitektura novog SiP12203 omogućava da se naponi konvertuju sa efikasnošću od čak 94%. Ulazni napon treba da je u granicama između 4.5V i 18V. Na dva nezavisna izlaza najmanji napon je 0.6V. Treći izlaz je ugrađen LDO kontroler koji upravlja p-kanalnim MOSFET-om u linearnom modu do 1A izlazne struje.

Kolo redukuje broj potrebnih spoljnih komponenti čime uprošćava dizajn i smanjuje ukupnu cenu. Dalje smanjenje cene se ogleda u korišćenju dva spoljna n-kanalna MOSFET-a po kanalu koji su jeftinije rešenje od jednog n-kanalnog i jednog p-kanalnog. Operativna učestanost od 500kHz se može uskladiti sa spoljnim izvorom.

U kolo je ugrađeno nekoliko zaštitnih mera, uključujući podesivu prenaponsku zaštitu koja nadzire izlaznu struju preko pada napona na MOSFET-u. Na ovaj način su komponente zaštićene od preopterećenja ili kratkog spoja. SiP12203 takođe funkcije poput strujnog limita, povratne kompenzacije, nezavisnog enable signala i interne soft start funkcije za svaki izlaz.

Ostale zaštitne mere uključuju podnaponsku i termalnu zaštitu koja gasi kolo kada temperatura dostigne +150°C. Kolo je dostupno u MLP55-28 (QFN) pakovanju koje ne sadrži olovo i radi pri temperaturama od of -40°C do +125°C.

Komentari su onemogućeni.