OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Veoma efikasan konvertor


Linear Technology je proširio svoju ponudu buck-boost DC/DC uModule regulatornih sistema sa pin-kompatibilnim proizvodom LTM4609. To je visokonaponski vrlo efikasan DC/DC sistem na 15mm x 15mm x 2.8mm LGA pakovanju za površinsku montažu. LTM4609 reguliše izlazni napon iz promenjivog ulaznog koji može biti isti, manji ili veći. Uređaj radi od 4.5VDC do 36VDC ulaznog napona i reguliše izlazni napon u opsegu od 0.8VDC do 34VDC. Maksimalna izlazna snaga je deklarisana na 120W.

ltm4609 linear efficient

LTM4609 integriše sinhroni buck-boost DC/DC kontroler, četiri N-kanalna MOSFET-a, ulazni i izlazni kondenzator i kompenzaciono kolo u malom plastičnom pakovanju. Samo kalem, povratna sprega i senzorski otpornik su potrebni za implementaciju veoma malog, kompaktnog i veoma efikasnog dizajna.

Na ploči LTM4609 uključeni su 4 prekidačka sinhronizovana MOSFET-a koji omogućuju do 98.3% efikasnosti u boost modu i do 97.3% efikasnosti u buck modu (Vin 6.5VDC – 36VDC, Vout 30V, Iout 2A). Za razliku od SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) topologija koje zahtevaju oko 20 komponenti, LTM4609 koristi samo šest eksternih komponenti, uključujući standardni induktor, obezbeđujući tako vrlo jednostavan PCB raspored. Pored toga, kompatibilna SEPIC kola imaju značajno manju efikasnost koja je u opsegu od 76% do 84%. U cilju smanjenja neželjenih harnonika, LTM4609 koristi spoljni izvor takta u opsegu od 200kHz do 400kHz. Bezbednosne karakteristike uključuju prenaponsku i strujnu zaštitu.

Kolo je predviđeno za rad pri temperaturama od -40°C do +85°C sa maksimalnom temperaturom spoja +125°C. Cena za količinu preko 1000 primeraka je $22.55 dolara po komadu.

Komentari su onemogućeni.