OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Kapacitivni senzor izuzetno male potrošnje


Razmećući se 14-bitnom rezolucijom i tačnošću od 0.5% na širokom opsegu kapacitivnosti i temperatura, ZMD31210 integralno kolo iz cLajt (cLite) obavlja tačnu konverziju kapacitivnosti u digitalni signal sa korekcijom signala. Digitalna kompenzacija ofseta senzora, osetljivost i temperaturni drift je postignut sa internim procesorom signala koji radi po korekcionom algoritmu sa kalibracionim koeficijentima smeštenim u EEPROMU.

zmd31210 clite capacitamce sensor

Kapacitivni senzori su široko rasprostranjeni u mnogim MEMS senzorskim elementima i nude nekoliko prednosti uključujući vrlo malu potrošnju energije. ZMD31210 podržava ovo sa potrošnjom od samo 60µA u opsegu napona napajanja između 1.8V i 5.5V. Uređaj može biti konfigurisan za rad sa kapacitivnim senzorima u opsegu od 2pF do 260pF sa neverovatnom osetljivošću od 125 ato farada po digitalnom bitu. Kolo omogućuje i jednostruku i diferencijalnu ulaznu konfiguraciju.

Standardan napon napajanja za ovaj senzor je u opsegu 2.7V do 5.5V. Pri ovim naponima tačnost je 0.25% u temperaturnom opsegu u granicama –20°C do +85°C i 0.5% pri temperaturama između –40°C do +125°C. U zavisnosti od konfiguracije uređaja, potrošnja struje može biti samo 60µA. U “uspavanom” režimu potrošnja opada na manje od 1µA, što ZMD31210 čini korisnim za baterijski napajanje aplikacije osetljive na potrošnju.

Programiranje i jednoprolazna kalibracija kapacitivnog senzora iZMD31210 je omogućena korišćenjem standarne PC podrške koristeći ZMD31210KIT. Razvojni kit uključuje TSSOP14 primere, razvojnu ploču, USB kabl i kalibracioni softver. Jedinična cena za ZMD31210 cLajt start je 2.93 dolara za količinu preko 1000 primeraka.

Komentari su onemogućeni.