OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Nova generacija AVR mikrokontrolera


Atmelova AVR serija dobila je novu generaciju XMEGA. Mikrokontroleri iz familije XMEGA imaju radni napon od 1.6 volti i maksimalnu brzinu do 32Mhz. Projektantima elektronskih uređaja sada su na raspolaganju visoke performanse i minimalna potrošnja. Sa impresivnim spiskom mogućnosti i drastično povećanom samostalnosti periferja, procesor će manje vremena provesti obrađujući periferije, a više vremena će provesti u sleep režimu rada.

Ova familija mikrokontrolera kreirana je sa raznim poboljšanjima kako bi obezbedila veći protok informacija i uštedu energije. Navešćemo samo neke od njenih mogućnosti, a ostale možete pogledati na sajtu proizvođača.

Efikasan sistem prekida

Inovativni XMEGA sistem za obradu događaja omogućava interperifernu komunikaciju bez korišćenja procesora ili direktnog pristupa memoriji. Ovo obezbeđuje predvidljiv i kratak odziv mikrokontrolera. Do 8 simultanih događaja ili prekida u periferijama mogu automatski startovati proces u drugoj periferiji.

Pravi 12-bit ADC i DAC

Za veliku tačnost u analognim signalima, XMEGA poseduje 12-bitne AD i DA konvertore velike brzine. AD konvertor je u stanju da sempluje brzinom od 2 mega sempla u sekundi, što ga svrstava u red najbržih i najtačnijih u klasi konvencionalnih mikrokontrolera. Dva 12-to bitna DA konvertora brzine 1 MS/s i četiri analogna komparatora, svrstavaju XMEGA mikrokontrolere u logičan izbor pri projektovanju kola za rad sa analognim signalima.

DMA Kontroler

Četvoro konalni DMA kontroler omogućava brz transfer podataka, nezavistan od procesora. DMA kontroler kontroliše prenos između svih kombinacija memorija i periferija.

Kompatibilnost

XMEGA koristi isti set instrukcija kao i postojeći AVR proizvodi i kod semože lako prilagoditi i ponovo koristiti. Pin kompatibilnost je još jedna od stvari o kojoj su projektanti vodili računa. XMEGA serija je podržana od strane svih alata koji se koriste za AVR mikrokontrolere.

Komentari su onemogućeni.