OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Senzori za pametne zgrade


Carlo Gavazzi je predstavio niz senzora za merenje parametara okoline uključujući nivoe CO2, vlage, temperature i protoka vazduha. Novi CGES senzori dopunjavaju kompanijinu postojeću paletu radi ponude kompletnog rešenja za upravljanje energijom, HVAC i aplikacija za pametne zgrade.

Kada nivo ugljen-dioksida naraste na neprihvatljiv nivo dolazi do lošeg kvaliteta vazduha i zagušljivih prostorija. CO2 i senzori protoka vazuha mogu upravljati dodatnom ventilacijom radi povećanja dotoka svežeg vazduha i poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Isto tako novi uređaji mogu biti korisni u upravljanju vlagom u vlažnim klimatskim uslovima, povećavajući nivo komfora i smanjenja rasta plesni.

carlo gavazzi sensor environment smart building

Standardi koje je uvelo Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE) definišu maksimalni nivo CO2 od 1000ppm; i ASHRAE 62-1989 norma je široko prihvaćena i u drugim zemljama poput Švedske, Francuske i Japana. CGESCO2 senzori koriste nedisperzionu infracrvenu (NDIR) tehnologiju za merenje u opsezima 0-2000ppm i 0-5000ppm. Koristeći patentiranu autokalibracionu proceduru za kompenzaciju otklona izazvanog starenjem, senzori obezbeđuju visoku preciznost i odličnu dugoročnu stabilnost.

Merenje vlažnosti je bazirano na tankom sloju polimera, koji oslobađa ili apsorbuje vodenu paru u skladu sa vlažnošću ambijenta, menjajući tako svoja dielektrična svojstva. Elektronika meri rezultujuću kapacitivnost, sa odličnom ponovljivošću koja daje tačnost od ±3% u opsegu 10% do 90% relativne vlažnosti. Visok kvalitet HC101 senzora garantuje dugoročnu stabilnost i otpornost na hemijske zagađivače.

Senzori brzine vazduha koriste principe tankoslojne anemometrije, u kojoj se zagrevana rezistivna mreža održava na konstantnoj temperaturi iznad nivoa medijuma. Protok vazduha iznad otpornika je hladi i snaga potrebna za održavanje temperature određuje brzinu vaduha. Gavazzijeva vrhunska tehnologija tankog filma garantuje odličnu tačnost preko svih radnih opsega sve do 20m/s. Šta više, senzor je otporan na prašinu i prljavštinu i ima malu ugaonu zavisnost. Merni opseg i vreme reagovanja se podešavaju pomoću kratkospojnika.

Merenje temperature je dostupno korišćenjem Pt100, Pt1000, PTC ili NTC rezistivnih elemenata, pružajući tipičnu tačnost od of ±0.3°C na 20°C.

Senzori su dostupni u cevnom i u formatu za montažu na zid, a izlaz je moguće birati između naponskog 0-10VDC ili strujnog 2-40mA. Senzori se mogu kombinovati u bilo kom formatu. Na primer, CGESHTPD cevni model poseduje HC101 senzor vlage kombinovan sa pasivnim Pt100/Pt1000 senzorom temperature.

Komentari su onemogućeni.