OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

PC Interfejsi


Sve je više korisnika računara koji koriste pun potencijal svojih mašina. Vreme uživanja u jednostavnim zadovoljstvima, poput npr. puzzle igrica, je na izmaku, jer ljudi pronalaze nove i zabavnije načine da zaposle svoj um i PC. Knjiga „PC Interfejsi“ pruže nam bliži pogled upravo na sve te mogućnosti koje naš kućni računar nudi i različite načine da ih iskoristimo!

Knjiga koju vam ovom prilikom predstavljamo rasvetljava tajne PC portova i najučestalijih oblika komunikacije koji se putem njih ostvaruju. Predstavljeni su paralelni i serijski port, USB port i I²C magistrala i različiti praktični interfejsi koji se s lakoćom mogu prilagoditi svim vašim željama i potrebama.

Autor ovog dela, Vojo Milanović, je tako koncipirao samu građu knjige, da nas postepeno upoznaje sa portovima i za svaki daje objašnjenje njegovog bazičnog funkcionisanja i strukture signala koji on propušta. Praktični primeri pokazuju neke od mogućih načina programiranja ovih portova i dati su većinom u Visual Basic-u, mada se mogu primeniti i na druge tipove programskih jezika.

Na samom početku predstavljena je struktura i režimi rada paralelnog porta (SPP, ECP i EPP),  zatim i njegovo programiranje. Uz opis kola za testiranje, ovde ćete pronaći osnovne podatke o DLL biblioteci, a onda i kodove za softversko upravljanje pralelnim portom u nekoliko programskih jezika (Visual Basic, Delphi, VB.NET, VC, FreeBasic). Najzad, pošto smo savladali osnovne tehnike rada, možemo se pozabaviti priključivanjem interfejsa. Počećemo od najjednostavnijeg trokanalnog interfejsa, onda preći na 16-kanalni, a prava zabava dolazi sa PWM upravljanjem jednosmernim motorom i kontrolom step motora. Tu su i nezaobilazni 12-bitni D/A i A/D konvertori i matričniLED displej (7×5).

Naredna sadržinska celina govori o serijskom portu, predstavljajući nam prvo načine prenosa podataka i registre, a zatim i kolo za testiranje zajedno sa primerima u svim gore pobrojanim programskim jezicima. Interfejsi koji se mogu priključiti na serijski port poput 1-klananog, 3-kanalnog, 8-kanalnog, 4-kanalnog interfejsa sa mikrokontrolerom, digitalnog kola sa DS 1820 kolom, DCF77 prijemnika, eksperimentalnog kola sa za merenje kapaciteta i otpora, ELM327 kolom koje se primenjuje u autodijagnostici… su samo neki od mogućih rešenja, koja vam mogu biti inspiracija za vaše samostalne projekte.

Ako želite da se upoznate sa nešto složenijim kanalima komunikacije, poglavlje o I²C protokolu je pravo mesto za vas. Pored, već uobičajnih osnovnih podataka o ovoj magistrali, ove možete pronaći konkretna rešenja za primenu 8-kanalnih interfejsa sa PCF857 kolom, 4-kanalni A/D konvertor, digitalni termometar ili programator serijskog EEPROM-a. Kao veoma korisna pokazla se lista integrisanih I²C kola koja se nalazi nakraju ovog poglavlja.

Ukoliko vam ništa od dosad opisanih vidova komunikacije ne predstavlja dovoljan izazov, onda je USB port prava stvar za vas. Protokoli, funkcije i tipovi paketa, deskriptori, HID protokoli i komunikacije USB-a sa mikrokontrolerom i još mnogo toga biće prava poslastica za sve one koji već vladaju nekim od ranije opisanih PC portova. Za kraj u vidu priloga autor nam daje par lekcija o osnovnim principima digitalne elektronike i sažet opis razvojnog oruženja za rad sa portovima (ABELL SYS200).

Nakon pažljivog iščitavanja ovog dela nameće se zaključak da su napori autora da nam na jednom mestu predstavi sve aktuelne PC portove ipak samo delimično urodili plodom. Opisi samog funkcionisanja komunikacije su pomalo šturi i nedovoljno razrađeni, dok s druge strane praktični primeri svojim obimom i kvantitetom, pomalo izazivaju čitaočevo strpljenje. Takođe se može postaviti i pitanje nedefinisane ciljne grupe kojoj je ovo delo namenjeno; jer prilog o osnovnim principima digitalne elektronike, ukoliko je ciljana populacija nešto stručnija i iskusnija u praktičnoj elektronici, treba izostaviti, a ako je pak delo namenjeno početnicima, onda je mesto ove glave na njegovom početku.

Ipak, knjiga „PC Interfejsi“ svakako neće sakupljati prašinu na vašoj polici. Ona je dobar vodič i pruža šansu da se oprobate sa svim vidovima komunikacije preko različitih portova. Onaj za koji se odlučite, lako ćete dalje istraživati. Ovo delo ujedno predstavlja značajan iskorak ka bogaćenju fonda stručne literature na našem jeziku, jer je on, naročito u odnosu na svetske trendove, veoma ograničen i ne pokriva sve aktuelnosti u dovoljnoj meri.

Nadamo se da će nas gospodin Milovanović u skorije vreme obradovati još nekim svojim izdanjem, jer zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu u radu na proučavanju PC portova sigurno ima šta da nam kaže.

Informacije o nabavljanju knjige može dobiti kod izdavača.

Komentari su onemogućeni.