OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Novi Atmelov LIN čip – rešenje za automobilske mrežne aplikacije


Atmel je najavio dostupnost novog SiP (eng. System-in-Package) rešenja za LIN automobilske mreže. LIN je akronim engleskih reči Local Interconnect Network, što predstavlja magistralu podataka računarskog mrežnog sistema u vozilima. ATA6617 prvi je član nadolazeće LIN SiP familije. Čip kombinuje Atmelove LIN SBC (eng. System Basic Chip) ATA6624 sa LIN primopredajnikom, naponski regulator, vočdog (watchdog)  i veoma poznati AVR mikrokontroler (ATtiny167 sa 16kB fleš memorije) u jednom pakovanju.

Novi LIN SiP je baziran na Atmelovoj drugoj generaciji LIN IP sa izvanrednim EMC i ESD performansama. On je optimizovan za jeftinije LIN pomoćne aplikacije i omogućava smanjenje troškova sistema do 25%. Moćni LIN UART, sa integrisanim hardverskim rutinama, pojednostavljuje rukovanje stekom i limitira generisanje prekida, što za posledicu ima smanjenje opterećenja mikrokontrolera i upotrebe fleš memorije. Jednostavna dodela individualnih LIN čvornih adresa, što je bitno u aplikacijama poput sistema klimatizacije, može se realizovati korišćenjem integrisanog strujnog izvora 100mA.

atmel lin ata6624

Jedan od važnih zahteva pred LIN aplikacijama je mala potrošnja struje. Da bi se obezbedilo da potrošnja jednog LIN čvora bude daleko ispod 100mA, u aplikacijama koje se konstantno napajaju baterijama, ATA6617 obezbeđuje nekoliko načina rada, gde se različite funkcije individualno uključuju ili isključuju, u zavisnosti od potrebe.

Svi pinovi LIN osnovnog čipa i mikrokontrolera su izvučeni napolje, tako da omogućuju klijentima istu fleksibilnost i performanse za njihove aplikacije kao i kod korišćenja diskretnih komponenti.

Zahvaljujući QFN38 pakovanju, dimenzija samo 5mm x 7mm, dizajneri mogu sačuvati više od 50% pločice u poređenu sa konvencionalnim rešenjima.

Komentari su onemogućeni.