OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Jeftino čišćenje CO2


Novi proces prečišćavanja ugljen-dioksida (CO2) iz izduvnih cevi elektrana mogao bi apsorpciju ugljenika učiniti mnogo prihvatljivijom opcijom za energetsku industriju. Proces koji će biti testiran u Nemačkoj u ovog leta, obećava eliminisanje do 90% CO2  iz dimnjaka uz daleko manju potrošnju energije od svih dosada dostupnih metoda.

Postojeće metode smanjuju efikasnost elektrane za oko 11%. Novi proces, razvijen u Simensu, mogao bi redukovati ove gubitke na samo 9.2%. Ovo ne izgleda kao značajano poboljšanje, “ali je u elektranama ovo velik dobitak,” kaže Tobajas Džokenhovel (Tobias Jockenhoevel), vođa projekta. Hvatanje CO2 će uvek zahtevati određeni utrošak energije, tako da je cilj te gubitke svesti na minimum.

co2 carbon dioxide scrub siemens

U teoriji, 99.9% CO2 emitovanog iz elektrane moglo bi se ukloniti korišćenjem ovog procesa, ali Džokenhovel tvrdi da je 90% ekonomski otpimum u pogledu troškova infrastrukture i potrebne energije. „Poslednjih 10% previše košta.”

U avgustu će se Simensov postupak staviti na probu u pilot postrojenju koje su sagradili Simens i kompanisa E.ON. Elektrana će biti preuređena tako da izduvne gasove šalje u dimnjak visine 25m. Dok gasovi teku kroz cev, CO2 se hemijski absorbuje, ostavljajući ostatak gasova da slobodno izađu napolje. Nakon ovoga CO2 se može izdvojiti iz rastvarača, koji se posle može ponovo upotrebljavati.

“Ova procedura se može simbolično porediti sa pranjem gasova,” tvrdi Džokenhovel. „To je standardan pristup u izdvajanju CO2, ali novina je način korišćenja rastvarača i mogućnost njegove ponovne upotrebe.”

„Mnoga aktuelna istraživanja traže nove rastvore“, kaže Amparo Galindo, hemijski fizičar sa Imperial Koledž (Imperial College) iz Londona. Trenutno, najzastupljeniji restvarač je monoetanolamin (MEA). „MEA reaguje veoma snažno, međutim problem leži u ponovnom korišćenju; to zahteva mnogo energije“, rekla je.

Simensov sistem koristi rastvarač napravljen od soli amino kiselina. CO2 je moguće ukloniti i rastvarač se može regenerisati primenom energije za razdvajanje hemijskih veza između njih. Ovo se do sada postizalo isparavanjem rastvarača na visokim temperaturama, ali nova hemijska jedinjenja, upotrebljena za spravljanje ovog revolucionarnog pronalaska, omogućuju realizaciju ovog jednostavnog postupka i na niskim temperaturama. Soli amino kiseline su mnogo stabilnije od MEA i slabije reaguju sa kiseonikom i sumpor dioksidom u izduvnim gasovima. Umesto zagrevanja rastvarača na jednoj lokaciji radi eleminisanja CO2, proces je podeljen na dva dela koji se greju posebno, što zahteva manji utrošk energije.

Tehnologija prečišćavanja ugljen-dioksida amino kiselinama će moći da se primeni u bilo kojoj vrsti elektrane, koja radi na fosilna goriva. Međutim, čak i ako tokom testiranja, ovog leta, sve bude išlo po planu, proćiće godine pre nego što se tehnologija postane široko zastupljena.  Razlozi za „kašnjenje“ su delom teškoće prilikom skladištenja CO2, a delom visoka cena ugljenika na tržištu.

Komentari su onemogućeni.