OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

TI kupio Luminary Micro


Kompanija Teksas Instruments (Texas Instruments) objavila je da je u četvrtak 14.05.2009., proširila svoju ponudu mikrokontrolera pripajanjem kompanije Luminari Mikro (Luminary Micro), koja je vodeći snabdevač ARM Cortex-M3 32-bitnih mikrokontrolera. Kao dodatak, Luminari Mikro Stellaris® familija mikrokontrolera će ubrzati TI mogućnosti da obezbede kompletan MCU program. Ovo pripajanje predstavlja kupcima mogućnost da uživaju u inovativnim Stellaris mikrokontrolerima zajedno sa dokazanim iskustvom i tehničkom snagom TI kao globalnog snabdevača mikrokontrolerima.

Stellaris uređaji će sada omogućiti TI da adresuju glavno tržište 32-bitnih MCU, omogućujući klijentima pristup ARM Cortex-M3 procesorima opšte namene i Stellaris familiji sa naprednim komunikacionim mogućnostima, uključujući 10/100 Eternet MAC+PHY, CAN, USB, SSI/SPI, UART, I2S i I2C.

texas instruments luminary micro cortex stellaris

“Kombinacija iskustva u dizajnu Luminari Mikra u Cortex-M3 procesorima sa stručnošću TI u mikrokontrolerima MSP430 koji se odlikuju izuzetno malom potrošnjom i visokoperformantnim C200™ kontrolerima koji rade u realnom vremenu daje klijentima TI jedan izvorni MCU za gotovo sve aplikacije – sve komplementarne sa industrijskim najekspanzivnijim ugrađenim procesiranjem i analognom ponudom,“ rekao je Brajan Kručer (Brian Crutcher), potpredsednik TI poslova za napredno ugrađeno upravljanje (AEC, eng. Advanced Embedded Control) u TI.

Stellaris familija mikrokontrolera je pozicionirana za aplikacije osetljive na cenu koje zahtevaju značajno upravljanje procesima i mogućnosti povezivanja, uključujući upravljanje pokretom, daljinski nadzor, HVAC, mrežne uređaje, fabričku automatizaciju, elektronske POS aparate, probnu i mernu opremu, medicinsku instrumentaciju i opremu za igre.  Nedavno predstavljena četvrta generacija Srellaris uređaja, LM3S9000 serija, postavlja nove standarde u procesnim performansama i sadrži novu kombinaciju konektivnosti, memorijskih konfiguracija i naprednog upravljanja kretanjem.

Od opšte namene, MSP430 mikrokontrolera ultra male potrošnje, do visoko performantnih, TMS320C2000 koji rade u realnom vremenu, a sada Cortex-M3 32-bitnih mikrokontrolera, TI nudi najširu paletu rešenja ugrađenog upravljanja. Dizajneri mogu ubrzati vreme od dizajniranja do tržišta korišćenjem kompletne softverske i hardverske alate TI.

Komentari su onemogućeni.