OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Kako uštedeti električnu energiju u domaćinstvima?


Tim istraživača Centra za tehnološke inovacije statičkih konvertora i aktuatora UPC (CITCEA-UPC) dizajnirao je uređaj nazvan „100% Off“ koji isključuje elektronske uređaje koji su u stend-baj modu i redukuje njihovu potrošnju energije na nulu. Uređaj je kompatibilan sa svim postojećim aparatima, a tehnologija je prilagodljiva sličnoj opremi koja bi se mogla napraviti u budućnosti.

Tokom godinu dana, relativna potrošnja energije aparata u stend-baj modu je veća od one kad je upaljen. Prema studiji Evropske komisije, u 2005 godini kućni aparati u stend-baj modu su potrošili oko 50TWh godišnje samo u zemljama EU. Ova brojka, koja je ekvivalentna godišnjoj potrošnji zemalja poput Grčke ili Portugalije, predstavlja trošak oko 7000 miliona evra godišnje i emisiju od 20 miliona tona CO2.

stand-by off power reduction

„100% Off“ će obezbediti domaćinstvima uštedu energije 12% automatskim isključivanjem uređaja u stend-baj režimu. U Španiji, gde prosečno domaćinstvo troši oko 367 evra godišnje za struju (prema izveštaju Nacionalne komisije za energiju), eliminisanjem stend-baj moda dobili bi godišnju uštedu od 44 evra.

Sistem, koji je patentirala Madridska kompanija „Good For You, Good for the Planet“, takođe štiti od strujnih udara i produžava radni vek aparata.

Uređaj je proizvod istraživačkog projekta čiji je cilj povećanje energertske efikasnosti domaćinstava kontrolisanjem potrošnje energije individualnih potrošača. To je dovelo do razvoja mikroprocesora koji meri trenutnu potrošnju struje uređaja radi detekcije kada je u stend-baj modu i isključuje ga.

„100% Off“ sadrži 8-bitni mikroprocesor programiran matematičkim algoritmom koji identifikuje režim rada uređaja mereći struju tokom rada i tokom stend-baj moda. Za razvoj algoritma zaslužan je Mikel Teiksido, istraživač UPC-a i direktor projekta.

„100%“ Off ima više priključaka, tako da se može povezati na nekoliko uređaja. Izlazi su nezavisni tako da uređaji mogu odvojeno da rade.

Sistem se može integrisati u nove kućne aparate, i u budućnosti, „100% Off“ tehnologija će biti kompatibilna sa širokom paletom uređaja, poput laserskih štampača.

Komentari su onemogućeni.