OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Tečni akumulator


Donald Sadovej (Donald Sadoway) izumeo je novi akumulator koja omogućuje napajanje gradova solarnom energijom tokom noći.
 

akumulator

Konvencionalni akumulatori koriste barem jedan čvrsti aktivni materijal. U olovnom akumulatoru na slici, elektrode od čvrstih ploča su uronjene u tečni elektrolit. Čvrsti materijali limitiraju provodnost akumulatora i time struju koja može proticati. Takođe su osetljivi na pucanje, raspadanje i opadanje performansi tokom vremena, što smanjuje vreme upotrebe.

Bez pogodnog načina za smeštanje elektriciteta u velikim razmerama, solarna energija je beskorisna noću. Jedna od opcija koja obećava je nova vrsta akumulatora koji je potpuno napravljen od tečnih aktivnih materijala. Prototip predviđa cenu koja je samo trećinu cene današnjih najboljih akunulatora, dok se predviđa znatno duži vek trajanja.

Akumulator nije sličan nijednom postojećem. Elektrode su rastopljeni metali, a elektrolit koji provodi struju između njih je rastopljena so. Ovo rezultuje neobično elastičnim uređajem koji može brzo absorbovati veliku količinu elektriciteta. Elektrode mogu raditi sa električnim strujama “desetine puta većim od ikad izmerenim (na akumulatorima)”, kaže Donald Sadovej, profesor hemije materijala na MIT i jedan od tvoraca akumulatora. Šta više, materijali su jeftini, a dizajn omogućuje jednostavnu izradu.

Prvi prototip sastoji se od kućišta okruženim izolacionim materijalom. Istraživači su dodali istopljene čiste materijale: antimon na dnu, elektrolit poput sodijum-sulfata u sredinu i magnezijum na vrh. Kako svaki materijal ima različitu gustinu, prirodno ostaju u odvojenim slojevima, što pojednostavljuje proizvodnju.

tecni akumulator

Na slici je prikazan rad novog akumulatora. Levo: Rastopljene aktivne komponente (plavo – magnezijum, zeleno – elektrolit, žuto – antimon) nove vrste akumulatora. Akumulator je spreman za punjenje, sa pozitivnim magnezijumskim i negativnim antimonskim jonima rastvorenim u elektrolitu. Sredina: Električna struja teče kroz ćeliju, magnezijumski joni u elektrolitu prisvajaju elektrone i stvaraju magnezijum metal koji se spaja sa magnezijumskom elektrodom. Desno: Elektrolit se skuplja, a elektrode rastu.

Sadovej predviđa ožičenje velikih ćelija u jedan enormno velik akumulator. Dovoljno velik da odgovori na vrhunac potražnje za električnom energijom u Nju Jorku – oko 13.000 MW, zauzeo bi oko 60.000 kvadratnih metara. Njegovo punjenje bi zahtevalo solarne farme neverovatne veličine, koje bi generisale ne samo dovoljno elektriciteta da zadovolji dnevne potrebe već i da napuni akumulatori za noćni režim. Prvi sistemi će verovatno skladištiti energiju proizvedenu za vreme male potrošnje za korišćenje tokom vršne potrošnje. Ovo će smanjiti potrebu za novi elektranama i vodovima.

Predstavljeni su i mnoga druga rešenja za skladištenje enrgije, ali im je upotreba ograničena. Ona se kreću između gomile olovnih akumulatora do sistema koji pumpaju vodu uzbrdo tokom dana i koriste je za pokretanje generatora tokom noći. Tečni akumulatori imaju prednost što su jeftini, dugotrajni i korisni u širokom rasponu primene.

1 Trackbacks/Pingbacks

  1. OTPORNIK info | Top 10 tehnologija 03 07 09