OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Optičke senzorske folije


IMEC PHOSFOSIMEC laboratorija na Ghent univerzitetu je napravila prvu optičku vezu ugrađenu u fleksibilnu podlogu. Veza uključuje talasovode, izvore svetlosti i detektore. Sa ovakvom tehnikom omogućeno je praviti folije osetljive na promene pritiska. Takve senzorske folije mogle bi naći primenu za nadzor nepravilnih ili pokretnih površina.

Integrisane optičke veze imaju prednost zato što su neosetljive na elektromagnetnu interferenciju i primenjive su u otežanim uslovima. Prošle godine IMEC je već predstavio ugrađen optički link na krutoj površini. Danas su istraživanja otišla korak dalje. Standardni, komercijalno dostupni, GaAs fotodetektori i GaAs VCSELs (emitujući laseri sa vertikalnom šupljinom, eng. vertical-cavity surface-emitting laser) su stanjeni na 30μm. Zatim su ugrađeni u fleksibilnu foliju napravljenu od optički provodnog materijala i optički povezani sa  ugrađenim talasovodima  i mikroogledalima. Rezultujuća struktura je pokazala dobro spajanje i fleksibilno ponašanje.

Pomoću ove tehnologije, IMEC radi na dve nove vrste senzora: senzori niza talasovoda i senzori optičkih vlakana. Oba se mogu koristiti za senzorske folije. Rad senzora u nizu se oslanja na promenu u spoju između ukrštnih talasovoda. Dva nivoa polimerskih talasovoda su odvojeni tankim slojem mekanog silikona. Ukoliko se primeni pritisak na foliju, tada se udaljenost između talasovoda smanjuje, a svetlost se prenosi iz jednog sloja na drugi. Ovi jeftini senzori su idealni za senzore velikih pritisaka na malim površinama.

Optičke senzorke folije kombinuju dve tehnologije za koje se u poslednje vreme pokazuje velik interest. To su integrisane optičke veze i fleksibilna elektronika. Istraživači imaju ambiciju da naprave fleksibilnu i poput kože rastegljivu foliju osetljivu na dodir, pritisak ili deformaciju. Takva veštačka koža bi mogla naći primenu u industrijskoj i medicinskoj elektronici. U cilju ovog istraživanja, grupa evropskih istraživačkih instituta, uključujući IMEC, sarađuju na sedmom Framework-ovom projektu nazvanom PHOSFOS (fotonska koža za optička istraživanja, eng: Photonic Skins For Optical Sensing).

PHOSFOS će razvijati fotoničke folije bazirane na senzorima optičkih vlakana. Ove folije su planirane za civilnu upotrebu i medicinu. Na primer, one bi konstantno nadzireale integritet i ponašanje zgrada, brana, mostova, puteva ili tunela. Postoji mogućnost upotrebe nadzora avionskih krila, propelera helikoptera ili lopatica vetrenjača. Folije bi rano upozoravale na anomalije ili na otkaz. Kožolike PHOSFOS membrane bi, takođe, mogle naći upotrebu u dugoročnom praćenju respiratornog sistema kao i srčanih aktivnosti.

Komentari su onemogućeni.