OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Displej sa pet primarnih boja


Šarp (Sharp) je razvio displej u boji sa pet primarnih boja koji verno reprodukuje prave, površinske, boje koje su ljudi u mogućnosti da opaze. Prototip ovog displeja biće prikazan na internacionalnom simpozijumu Društva informacionih displeja (SID, eng. Society for Information Display) u San Antoniju, Teksas, koje se održava od 31. maja do 05. juna.

sharp five primary color display

Potražnja za displejima koji mogu prikazati boje vrlo verno prirodnim bojama je u porastu u poljima poput industrijskog diajna, digitalnim arhivama, bežičnim daljinskim medicinskim uređajima i komercijalnoj elektronici.

Ovaj displej sa pet primarnih boja se sastoji od “Multi primarne kolor tehnologije” koja poseduje specijalno kolo za obradu slike pored panela čiji se struktura temelji na petobojnim filterima koji dodavaju boje cijan (cyan, C) i žutu (yellow, Y) tradicionalnim bojama: crvena (red, R), zelena (green, G) i plava (blue, B).

Ova kombinacije proširuje gamu boja (opseg reproduktivnih boja) koje se mogu prikazati unutar spektra boja koje golo ljudsko oko može razlikovati i omogućuje displeju da reprodukuje više od 99% realnih boja. Gotovo sve boje se mogu prikazati verno, uključujući boje koje su bile vrlo nezgodne za prikaivanje pomoću konvencionalnih LCD monitora – boja mora (smaragdno plava), mesingani instrumenti (zlatno žuta) i ruža (karmin crvena), na primer. Usvajanje ove tehnologije će omogućiti efikasnu upotrebu energije proizvedene pozadinskim osvetljenjem, tako da će ovaj displej doprineti uštedi energije.

Komentari su onemogućeni.