OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Bakterijama do biogoriva


bacteria colli fuelModifikovana E. coli proizvodi dugolančana alkoholna goriva koja imaju prednosti nad etanolom i butanolom.

Inženjeringom metaboličkih procesa E coli bakterija, istraživači sa UCLA (University of California LA), su povezali mikroorganizme u dugačak alkoholni lanac koji bi mogao biti novo biogorivo. Bakterijski proizvedena biogoriva imaju između pet i osam atoma ugljenika, dok etanol ima dva.

Veći broj ugljenikovih atoma daje biogorivu istu energiju po jedinici zapremnine kao i benzin, dok etanol daje samo 30%. Za razliku od etanola, nova biogoriva su kompatibilna sa današnjom benzinskom infrastrukturom, tvrdi Džejms Lio (James Liao), hemijski i biomolekularni inženjer koji vodi istraživanje. Pošto dugi lanci alkohola ne apsorbuju vodu lako kao etanol, oni se mogu transportovati po celoj zemlji putem postojećih nafnih cevovoda.

Duži lanci alkohola takođe imaju prednost nad butanolom, drugim biogorivom na bazi alkohola. Alkoholi sa dugim lancima lakše se izdvajaju iz vode od butanola, tako da ne zahtevaju mnogo energije za destilaciju.

Svi organizmi proizvode veliku količinu amino kiselina, koje prave blokove proteina. Istraživači su uspeli da promene metabolizam bakterija tako da, umesto jedinjenja koje bi inače dobili, one proizvode alokohole dugačkih alkohola.

Da bi uspeli, istraživači su uneli gene u bakteriju koji im omogućuju produkciju neprirodno dugačkih molekula amino kiselina koji imaju više od šest atoma ugljenika. Oni su takođe izdvojili dva gena – jedan iz kvasca, a drugi od bakterije koja je zadužena za pravljenje sira. Ta dva genu su uneli u mikrob i oni proizvode dva nova proteina koji mogu konvertovati prethodne u 5 – 8 ugljenične alkohole.

Startups LS9 i Amyris Biotechologies su već “prepravili” mikrobe za proizvodnju hidro-karbon goriva. Oba planiraju komercijalnu proizvodnju do 2010 godine.

Razlika u LS9 i Amyris pristupima je drugačiji tip metaboličkog puta. LS9 koriste Ešerihiju Koli, dok Amyris koristi prirodne komponente poput Izoprenoida.

Novo dugolančano alkoholno gorivo je okupirao intereste kompanija, ali još uvek je dug put ispred. Jedan od velikih izazova bi mogao biti toksičnost dugolančanih alkohola za bakterije, kaže Kris Somervil (Chris Somerville), direktor Insituta za Energiju Bioizvora. Etanol je smrtonosan za mikrobe pri koncentraciji oko 14%. Butanol je još toksičniji, ubijajući mikrobe pri samo 2% koncentrovanosti. Ova toksičnost je jedan od glavnih problema sa kojim se ideja suočava.

Lio ne smatra da će toksičnost biti prepreka. On tvrdi da će bakterija biti prilagođena da bude tolerantnija na alkohol. Ali, povećavanje prinosa će biti u rukama kompanija koje budu imali licence za novu tehnologiju.

Komentari su onemogućeni.