OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Mastilo na bazi srebra


Novo mastilo, koje su razvili istraživači Univerziteta u Ilinoisu, omogućuje štampu srebrom.
Mastilo, sastavljeno od srebrnih nanočestica, može se koristiti u elektronskim i optoelektronskim aplikacijama za kreiranje fleksibilnih i istegljivih mikroelektroda koje prenose signale od jednog elementa kola do drugog. Štampane mikroelektrode mogu izdržati višestruka savijanja i istezanja uz minimalne promene električnih svojstava.

U radu objavljenom 12. februara, tekuće godine, Dženifer Luis (Jennifer Lewis) profesor materijala i direktor univerzitetske istraživačke laboratorije Frederik Sajc (Frederick Seitz) i saradnici, demonstrirali su šablonske srebrne mikroelektrode omnidirekcionim štampanjem mastila sa koncentrisanim nanočesticama sa minimalnom širinom 2 mikrona na poluprovodničkim, plastičnim i staklenim podlogama.

silver nanoparticle ink

„Za razliku od inkjet ili sitoštampe, naš pristup omogućuje mikroelektrodama da se direktno ukrštaju bez potrebe za izolacionim slojevima, kao kod konvencionalnih metoda,“ tvrdi Luis.

Istraživači prvo pripremaju mastilo sa visokokoncentrisanim srebrnim nanočesticama. Tinta se, potom, izdvaja kroz konične brizgaljke pričvršćene na troosno mikropomično postolje, koje se kontroliše pomoću CAD softvera.

Kada su odštampane, srebrne nanočestice još nisu međusobno povezane. Povezivanje se dobija kad se štampana struktura zagreje na 150ºC ili više. Tokom žarenja, nanočestice se međusobno spajaju u strukturu. Obzirom na skromne potrebe za temperaturom, otisak je kompatibilan sa fleksibilnim, organskim supstratima.

“Za razliku od uobičajnih tehnika, naš pristup omogućuje finoj srebrnoj žici da se poveže sa delikatnim uređajima koristeći minimalni kontaktni pritisak,” kaže istraživač Bok Jeop An (Bok Yeop Ahn), glavni autor i koordinator ovog istraživačkog projekta.

”Ovim pristupom se mogu kreirati visokointegrisani sistemi iz različitih klasa elektronskih materijala, na širokom rasponu supstrata,” kaže student Erik Duos (Eric Duoss), ko-autor. “Omnidirekciono štampanje prevazilazi neka ograničenja u dizajnu koji ograničavaju potencijal štampane elektronike.”

Rad je finansiran od strane Departmana za Energiju pri Vladi SAD.

Komentari su onemogućeni.