OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Kvantni skok


quantum leapIstraživači su uspeli da kontrolišu položaj jednog elektrona u silicijumskom kolu.

Međunarodni tim istraživača je pokazao kako kontrolisati kvantno stanje od jednog jedinog elektrona u silicijumskom tranzistoru, čak i kako postaviti elektron u dva stanja istovremeno. Njihovo otkriće moglo bi pomoći utrti put prema praktičnom kvantnom računaru.

Kvantni račinari koriste prednost subatomskih čestica za obavljanje određenih vrsta proračuna mnogo brže od klasičnih računara. Istraživači istražuju niz različitih pristupa kvantnih proračuna, i neki su čak napravili primitivna kvantna kola koja su sposobna da vrše kalkulacije. Ali praktično kvantno računanje zahteva mogućnost proizvodnje uređaja sa milionima kvantnih kola.

Jedan teoretski pristup praktičnoj kvantnoj elektronici je da se koristi konvencionalna elektronika – tanki poluprovodnički tranzistor – radi kontrole stanja kvantnog sistema. Sven Rogge, vodeći istraživač na Delft Tehnološkom Univerzitetu u Holandiji, sa svojim timom izvršili su prvi praktičan eksperiment da bi potvrdili teoretska predviđanja. Tim, koji uključuje istraživače sa Purdue Univerziteta i Univerziteta u Melburnu pronašli su način kontrole kvantnog stanja jednog elektrona jednostvno promenom napona primenjenog na tranzistor.

“Da bi razumeli ponašanje jednog atoma, morate modelovati milione”, izjavio je Rogge. On i njegov tim su otkrili da su merenja po njihovoj metodi dala rezultate slične spektroskoskim.

U zavisnosti od snage električnog polja, elektron bi mogao da se nađe u jednom od tri stanja. Pri slabijim električnim poljima, elektrom ostaje vezan za arsenikov atom, dok pri jačim električnim poljima elektron iskače iz atoma. Ali pri određenoj jačini električnog polja elektron može biti u oba stanja istovremeno.

quantum leap

Slika: alternativna stanja – kako se električno polje povećava, elektron iz arsenikovog atoma prelazi iz statičkog (levo) u pobuđeno stanje (desno)

Komentari su onemogućeni.