OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Crni silicijum


black siliconNovi tip silicijuma obećava jednostavnije i mnogo osetljivije svetlosne detektore.

Sposobnost silicijuma da apsorbuje svetlo i proizvodi električnu struju čini ga izbornim materijalom za svetlosne senzore i solarne ćelije. Ipak, polovinu svetlosti Sunca čini crveno svetlo, većinom infracrveno, koje jednostavno prolazi kroz silicijum bez apsorpcije.

Kompanija SiOnyx pravi novi tip silicijumskog materijala, nazvan Crni Silicijum. Ovaj materijal prihvata gotovo celokupan spektar Sunčevog svetla. Iskorištenje svetlosti je mnogo efikasnije, uz generisanje stotine puta više struje od konvencionalnog silicijuma. Kompanija takođe tvrdi da se koristi manje silicijuma za svetlosne senzore, čineći uređaje jeftinijim, manjim i laganijim.

Glavni i odgovorni direktor Stephern Saylor tvrdi da visokoosteljivi svetlosni detektori napravljeni od crnog silicijuma imaju mnoge prednosti. Npr. sa visokoosetljivim senzorom, rentgenska snimanja bi se obavljala sa znatno manjom dozom X zračenja. Iz razloga što detektori registruju ekstremno niske signale, mogli bi se koristiti u naočarima za noćno osmatranje i kao senzori u digitalnim kamerama.

Crni silicijum bi, takođe, mogao da se koristi za izradu infracrvenih detektora, koji bi našli primenu u optičkim telekomunikacijama, astronomiji i sigurnosnim sistemima.

Silicijum obrađen kratkim, intenzivnim femtosekundnim laserskim impulsima u prisustvu sumpora stvara male konuse na njegovoj površini. Sumporom obrađena površina je odlična zamka za svetlost, hvatajući skoro celokupno sunčevo svetlo, uključujući i delove spektra koje prolazi kroz normalan silicijum.

Ovaj tanki površinski sloj vrši svo prihvatanje svetlosti. Konvencionalni silicijumski uređaji koriste 0.5mm debeo sloj. Crni silicijum bi koristio više stotina puta manje silicijuma, što bi smanjilo troškove. Tanje uređaje je takođe lakše ukomponovati u integrisani sklop.

.black silicon

Komentari su onemogućeni.