OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Proteinska vlakna


protein fiber conductorIstraživači sa Linkping Univerziteta (Linköping University) iz Švedske uspeli su u kreiranju električnih žica koje se sastoje od proteinskih vlakana okružene plastikom. Deset nanometara tanka vlakna su samoorganizujuća i kompatibilna sa biološkim sistemima.

”Po prvi put smo kreirali proteine koji provode struju ekstremno dobro ali takođe mogu funkcionisati kao poluprovodnici u tranzistorima, na primer,” rekao je Mahiar Hamedi, koji je razvio tehniku zajedno sa Anom Herland i saradnicima Zavoda za Biomolekularnu i Organsku elektroniku (Division for Biomolecular and Organic Electronics).  Tehnologija je opisana u njenoj doktorskoj disertaciji.

Ova nano vlakna su proizvedena u običnim test ceviva. Jedna komponenta su amiloid vlakna, duga, stabilna proteinska vlakna koja se prirodno pojavljuju samo u živim organizmima, i mogu izazvati, između istalog, nervne poremećaje kod ljudi i životinja. Druga komponenta je konjugovani polimer (PEDOT-S), plastični materijal koji provodi struju. Kada se ovi materijali pomešaju u vodi, plastika se veže za vlakna i formira provodne omotače koji su debeli samo nekoliko atoma.

”Lepota samospajajućeg procesa je olakšanje postupka kojim se PEDOT-S povezuje sa amiloid vlaknima bez potrebe bilo kakve toplote i to za samo nekoliko minuta,” napisao je Hamedi u svojoj disertaciji.

Obezbeđujuči vlakna sa velikim rastom, moguće je spojiti molekule radi formiranja željenih struktura. Ovo može biti efektivan način kreiranja ekstremno tankih trodimenzionih elektronskih kola.

Koristeći svoja vlakna kao provodni materijal, Mahiar Hamedi i njegovi saradnici su konstruisali potpuno funkcionalne elektrohemijske tranzistore koji rade u opsegu od 0V do 0.5V.

Disertacija takođe opisuje metod kreiranja nano obrazaca u provodnoj plastici. Kako se organski materijali koriste sve više i više u naprednim elektronskim kolima, postoji potreba da se postavi ogroman broj komponenata na maloj površini. Rešenje je da se formira plastični kalup sa strukturama koje su manje od talasne dužine vidljive svetlosti, i da su tako praktično nevidljivi.

Komentari su onemogućeni.