OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Carbon nanotube tkanina


carbon nanotubeTkanina istkana od visokoprovodnog pamuka prekrivenog nanocevima je podesan za biosenzore.

Inteligentni tekstili mogu nadzirati vitalne funkcije, upozoravati na alarergene čak i hladiti osobu u slučaju povišene temperaure. Ali povezivanje tkanine sa senzorima je izazov: većina elektronskog tekstila je previše masivna da bi bila se nosila komforni i da bi obavljala sofisticirane operacije. Sada su istraživači obložili konvencionalnu pamučnu nit sa veoma provodnim, biosenzorskim ugljeničnim nanocevima. Niti mogu biti utkane u tkanine koje su lagane i podesne za nošenje, ali delujući jednostavno, osetljivi senzori mogu pored ostalih funkcija detektovati ljudsku krv.

”Mi smo hteli da kreiramo alternativnu veoma kompleksinm elektronskim tekstilima ranije razvijenim,” rekao je Nicholas Kotov, provesor hemijskog inženjerstva na Mičigenskom Univerzitetu. Mnogi elektronski tekstili sadrže metalne niti, koje su teške i sklone koroziji, ili fiber optičke niti koje su masivne.

Kotov tekstil, koji je napravljen od pamuka potopljenog u smesu ugljeničnih nanocevi i provodnog polimera provodi više struje od prethodnih nanocevnih tkanina.

Mičigenska grupa je prva demonstrirala biosenzore sa nanocevnim tekstilima. Ugljenične nanocevi su opsežno razvijane za hemijske senzore i kliničku dijagnostiku.

“Rad će otvoriti put novoj generaciji nosivih materijala,” predviđa Juan Hinestrosa, profesor na Kornel Univeritetu. On kaže i da Kotov nanocevni pamuk “zadržava svojstva tekstila i dodaje nove funkcije.” Odeća za vojnike sa senzorima na belančevine bi mogla upozoriti udaljene medicinske timove na prisustvo rane. Takođe bi odeća mogla upozoravati nosioca pomoću LED ili čak da pošalje poruku mobilnom telefonu.

”Mi se približavamo cilju inteligentnih tekstila,” rekao je Pulikel Ajajan (Pulickel Ajayan), profesor mehaničkog inženjerstva i nauke o materijalima na Rajs Univerzitetu (Rice University).

Prednost uključivanja ugljeničnih nanocevi u tekstile, kaže Hinestrosa, je taj što mogu da obavljaju mnogo različitih funkcija, bez dodavanja nepotrebnih dodatnih masivnih komponenti.

Kotov navodi da njegov tekstilni biosenzorski mehanizam, koji se oslanja na strujne promene nije komplikovan. To je najjednostavniji mogući scenario. Promena struje indicira na prisustvo proteina od interesa može se opaziti koristeći samo baterije i sijalice. „Uprkos jednostavnosti koncepta, osetljivost je zadivljujuća,” kaže Kotov. Nasuprot, konvencionalne metode indentifikacije proteina zahtevaju višekoračne pripreme u vlažnim laboratorijama i fluorescentnu opremu.

Komentari su onemogućeni.