OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Elektronski lepak


Istraživači sa Univerziteta u Čikagu i Laurens Berkli Nacionalne Laboratorije (Lawrence Berkeley National Laboratory) razvili su „elektronski lepak“ koji može ubrzati napredak u poluprovodnički baziranim tehnologijama, uključujući solarne ćelije i termoelektrične uređaje koji pretvaraju sunčevu svetlost i nekorisnu toplotu, respektivno, u korisnu električnu energiju.

electronic glue nanocrystal

Postdoktorski student Maksim Kovalenko (Maksym Kovalenko), sa leve strane, radi sa nanokristalima u laboratoriji Dmitrija Talapina, vanrednog profesora na Univerzitetu u Čikagu. Rad u kontrolisanim uslovima omogućuje istraživačima da obave hemijske postupke koji nisu mogući u normalnim uslovima

Poluprovodnici su služili kao izborni materijal za mnoge elektronske i optičke uređaje zbog njihovih fizičkih svojstava. Komercijalne solarne ćelije, kompjuterski čipovi i ostale poluprovodničke tehnologije tipično koriste velike poluprovodničke kristale. Ali to je skupo i može učiniti aplikacije velikog nivoa poput krovnih solarnih ćelija nemogućim.

Za te potrebe, inženjeri vide velik potencijal u poluprovodničkim nanokristalima, sastavljenim ponekad samo od samo nekoliko stotina atoma. Nanokristali se mogu lako masovno proizvoditi i koristiti za pravljenje uređaja putem ink-džet štampanja i ostalih procesa zasnovanim na rastvorima. Ali ostaje problem što kristali nisu u mogućnosti da efikasno prenesu elektricitet sa jedne na drugu površinu liganda, izolujućih organskih nanomolekula koji prekrivaju nanokristale.

“Elektronski lepak” razvijen u laboratoriji Dmitrija Talapina rešio je problem liganda. Tim je opisao u časopisu Sajens (Science) kako zamena izolujućih organskih molekula sa novim neorganskim molekulima dramatično povećava elektronsko sprezanje između nanokristala.

Komentari su onemogućeni.