OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Interaktivne naočare


Nove „data naočare“ razvijene u Fraunhofer Institutu za fotoničke mikrosisteme (IPMS) u Drezdenu, navodno mogu pročitati sa inženjerovog oka koje detalje on želi da vidi na nacrtu ili šemi. CMOS čip sa pratiocem oka u mikrodispleju čini ovo mogućim. Naočare su povezane na PDA, prikazuju informacije i reaguju na upravljačke komande.

fraunhofer ipms interactive data glasses

Za dizajnere automobila, tajne agente i pilote borbenih aviona, data naočare – nazvane i “displeji montirani na glavu” (eng. head-mounted displays, HMD) – su svakodnevni objekti, koje uvode nosioca u virtuelni svet pružajući mu podatke realne okoline. Trenutno ti uređaji mogu samo da prikazuju informacije.

Naočare koje su razvijene u IPMS su bidirekcione i interaktivne tako da su otvorena nova područja primene. Grupa naučnika radi na uređaju koji uključuje praćenje oka – omogućujući tako korisnicima da utiču na prikazani sadržaj pomeranjem očiju ili fokusiranjem na određene delove slike.

IPMS istraživači se nadaju da će bidirekcione data naočare doprineti napretku gde god ljudi imaju potrebu za dodatnim informacijama ali su im ruke zauzete. One imaju integrisani sistem praćenja oka i reprodukcije slike na CMOS čipu. Ovo čini HMD malim, laganim, jednostavnim za proizvodnju i jeftinim. Čip veličine 19.3 x 17 mm je ugrađen u prototip iza šarke. Odatle se slika na mikrodispleju projektuje na retinu korisnika tako da izgleda kao da se nalazi na udaljenosti od oko jedan metar. Ova slika treba da nadjača svetlost okoline da bi osigurala da se vidi čisto uprkos menjanju osvetljenosti okoline. Zbog ovoga, istraživači su koristili OLED, organske LED, radi izrade mikrodispleja sa posebno velikom osvetljenošću.

Komentari su onemogućeni.