OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Plastična elektronika


Zahvaljujući Američkom vojnom vazduhoplovstvu, Šej Kuran (Shay Curran), vanredni profesor fizike i njegov istraživački tim su prikazali ultra visoka električna provodna svojstva u plastici, zvanoj polikarbonat, mešajući je sa tačno određenom količinom i tipom ugljeničnih nanocevi.

plastic polycarbonate electronics

Kuran, koji je započeo svoje istraživanje pre desetak godina na Triniti Koldežu u Dablinu (Trinity College Dublin), počeo je da istražuje visokoprovodnu plastiku na malo drugačiji način. Kuranov tim je primenio svoju strategiju radi dostizanja veće provodnosti korišćenjem ugljeničnih nanocevi u plastici. Kuranova grupa je bila u mogućnosti da dođe do prekretnice u stvaranju nanokompozitnih materijala sa ultra velikim provodnim svojstvima.

“Dok su mehanička i optička svojstva veoma dobra, polikarbonat je neprovodna plastika. To znači da mu je mogućnost provođenja elektriciteta otprilike kao kod drveta, što je prilično loše,” kaže Kuran. “Zamislite ovu izuzetnu plstiku da ima ne samo dobra optička i mehanička svojstva, već i dobra električna. Kroz mogućnost ubacivanja određene količine nanocevi u kompozit, mi takođe možemo menjati provodnost od nivoa silicijuma do nekoliko nivoa niže.” Zbog svoje široke rasprostranjenosti (koristi se za izradu CD-a, DVD-a,…), polikarbonat je pogodan zato što mu je cena veoma pristupačna.

Pravljenje ove veoma jeftine plastike veoma provodnom elektronika bi mogla imati koristi u svemu, od vojske do ličnih računara. Kompjuterski otkazi, na primer, rezultovani su termalnim i električnim pražnjenjima, tako da razvijanjem polimer nanocevnih kompozita u antistatične omotače ili omogućavanje štita protiv elektromagnetnih smetnji povećalo bi životni vek kompjuterskih uređaja, od PC-a do PDA.

Sledeći korak ovog istraživanja je razvoj formule za mastilo radi nanošenja ovih polikarbonatnih nanokompozita na različite električne komponente. Normalno, metalne pločice se koriste radi disipiranja električnog naboja, tako da nije iznenađujuća mogućnost da se mastilo koristi u vojnoj avijaciji zbog svoje male specifične mase.

Još jedna ključna komponenta ovog najnovijeg istraživanja je da primitivne nanocevi u ovom polikarbonatu imaju još veću provodnost od nanocevi tretiranih kiselinom. Tradicionalno, nanocevi su tretirane ultrazvukom ili čak kiselinom da bi se očistile od gareži da bi dobile veću provodnost. Ovo, međutim, oštećuje cevi i izlaže ih defektima. Umesto toga, Kuran i njegova grupa su pronašli mogućnost centrifugiranja ili kovitlanja. Ovo traje nešto duže, ali povećava potencijal dobijanja većih provodnosti.

„Iako su ovi rezultati fenomenalni, pronalazak ovih neobično visokih provodnih svojstava nije ni zagrebao površinu,“ kaže Kuran. „Postoji ogromna nauka iza ovoga, tako da dalji razvoj zahteva značajna ulaganja.“

Komentari su onemogućeni.