OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Nano detektori bolesti


nano detector diseaseNaučnici sa Yale Univerziteta su kreirali nano detektore spregnute sa jednostavnim mikroprocesorima, koji su osetljivi i dovoljno specifični da se mogu koristiti za POC (eng. Point-Of-Care) detektovanje bolesti.

Senzori koriste aktivaciju imuno ćelija na specifične antigene – bakterije, viruse ili ćelije raka – kao detektor. Kada su T ćelije aktivne, one proizvode kiselinu i generišu malu struju u nano elektronici, signalizirajući prisustvo specifičnog antigena. Sistem je dovoljno osetljiv da može da otkrije i samo 200 aktivnih ćelija.

U ranijim studijama, ovi istraživači su demonstrirali da nano detektori mogu detektovati aktiviranje malog broja T ćelija. Novi izveštaj proširuje taj rad i pokazuje da nano detektori mogu identifikovati aktivaciju specifičnog antigena čak i kada postoji značajan pozadinski “šum” od opšteg imunog sistema.

Opisujući osetljivost sistema, viši autor Terek Fahmy je izjavio: “Zamislite da sam ja detektor u sobi sa hiljadama ljudi koji razgovaraju – i ja šapnem, Ko me poznaje? Toliko sam osetljiv da mogu čuti kako nekoliko ljudi kaže – Ja!”

Prema autorima, ovaj nivo osetljivosti i specifičnosti je bez presedana u sistemu koji ne koristi boje ili radioaktivnost. Lepotu ovog sistema čini i brzina – dajući rezultate za samo nekoliko sekundi, i njegova kompatibilnost sa postojećom CMOS elektronikom.

“Mi jednostavno koristimo uputstva od Majke Prirode i koristimo izuzetno osetljivu detekciju imunog sistema kao detektor, i osnovnu fiziološku reakciju kao izveštaj,” rekao je Eric Stern, glavni autor.

Autori vide veliki potencijal sistema u POC dijagnostičkim centrima u SAD i u državama sa zaostalim zdravstvenim ustanovama i klinikama. Oni tvrde da upoteba mogla biti izrazito jednostavna za detekciju bolesti. Stern naročito ističe da sistem nema lažnih pozitivnih rezultata.

Autori sugerišu da bi bi u klinikama uzorci odmah utvrdili koja vrsta prehlade je prisutna, bez obzira da li je pacijent HIV pozitivan ili ne, ili koja je u pitanju tuberkuloza ili bakterija koli prisutna.

Rad je rezultat saradnje laboratorija Harold Hodgkinson Profesor of Engineering & Applied Science i Yale Institute for Nanoscience and Quantum Electronics (YINQE).

Komentari su onemogućeni.