OTPORNIK.info
Elektronika oko nas
Ads

Hexapod MSR-H101


msr-h101 micromagic systemsMatt Denton, graditelj robota, pre nekog vremena sagradio je prvi Hexapod robot za sebe. Ali sada je otišao veliki korak dalje i on nudi kit za sličnog robota za širu javnost kroz Micromagic Systems. Osim što je jeziv, MSR-101 Hexapod takođe izgleda relativno jednostavno izlazi pravo iz kutije sa ugrađenim HexEngine sa mnogo preučitanih podešavanja, i ugrađenim PS2 kontrolerom.

Heksapod robot je mehaničko vozilo koje se kreće pomoću šest nogu. Kako je robot statički stabilan na tri ili više nogu, heksapod robot ima mnogo fleksibilnosti u pogledu načina na koje se može pomerati. Ako se jedna noga onesposobi, robot će i dalje moći da se kreće. Čak nisu sve robotove noge potrebne za stabilnost, ostale su slobodne da radi manipulacije nosivosti.

Mnogi heksapod roboti su biološki inspirisani Heksapod kretanjem. Heksapodi mogu biti korisni u testiranju bioloških teorija o kretanju insekata, moričke kontrole i neurologije.
Šestonogi robot se ne sme pomešati sa Stewart platform, vrstom paralelnog manipulatora koji se koristi u robotskim aplikacijama.

Dizajni heksapoda razlikuju se u rasporedu nogu. Roboti inspirisani insektima su tipično uzdužno simetrični, kao što je RiSE robot u Carnegie Mellon. Radijalno simetrični heksapod je ATHLETE (eng. All-Terrain Hex-Legged Extra-Terrestrial Explorer) robot u JPL.

Tipično, individualne noge imaju od dva do šest stepeni slobode. Noge heksapoda su tipično zašiljene ali se mogu opremiti lepljivim materijalom radi lakšeg penjanja po zidovima ili da se omogući brzo kretanje po ravnom.
Najčešće se heksapodi kontrolišu hodanjem, što omogućuje robotu da se kreće unapred, da se okreće i da se kreće u stranu.
Koraci heksapoda su tipično stabilni, čak i u blago stenovitim i neravnim terenima.

Kretanje takođe može biti nehodajuće, što znači da sekvenca kretanja nogu nije fiksna već se kompjuterski generiše prema okolini. Ovo može biti veoma korisno na vrlo kamenitom terenu.

Insekti su izabrani kao model jer je njihov nervni sistem jednostavniji od ostalih životinjskih vrsta. Kompleksno ponašanje se može pripisati samo nekoliko neurona. Kretanje insekata i neuronska arhitektura je korišćena radi unapređenja kretanja robota. Biolozi mogu koristiti heksapod robote za testiranje raznih hipoteza.

Biološki inspirisani heksapod roboti u velikoj meri zavise od vrste insekta uzete za model. Bubašvaba i Phasmatodea su dva najčešće korišćena insekta. Trenutno ne postoji nijedan nervni sistem koji je kompletno poznat, pa se obično kombijnuju različiti modeli.

Kretanje insekata se obično sastoji od sva pristupa: centralizovane i decentralizovane kontrolne arhitekture. Centralizovani kontroleri direktno određuju kretanje svih nogu, dok kod decentralizovane arhitekture, šest nogu su povezane u paralelne mreže i postoji njihova međusobna interakcija.

MSR-H01 je hexapod kit koji se sastoji od 26 precizno laserski sečenih delova. Pravi se u tri boje: srebrna, crvena i crna.
Dimenzije robota su 280mm x 320mm x 175mm (dužina x širina x visina).

msr-h101 micromagic systems

Komentari su onemogućeni.